Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Den gamla psalmboken

Den svenska psalmdiktningen utgör en unik andlig och litterär tradition med våra tre äldsta psalmböcker som särskilda höjdpunkter. 1695 års psalmbok är dessutom ett av den äldre svenska litteraturens mest betydelsefulla verk. Johan Olof Wallin skapade 1819 års psalmbok, ett verk med enastående lyriska kvaliteter. 1937 års psalmbok blandar det då fortfarande högt värderade Wallinska arvet med många nya och omistliga psalmer. Detta urval lyfter fram de ursprungliga versionerna av ett antal psalmer ur de tre äldsta svenska psalmböckerna. 

Introduktion av Gunnel Vallquist. Urval, kommentarer
och ordförklaringar av Håkan Möller. 

2001. 421 s., hårdband. ISBN 978-91-7486-559-2. 
Finns även i pocketversion: 2004. 427 s. ISBN 91-7353-013-2.

Ladda ner; Den gamla psalmboken.

Download den_gamla_psalmboken.pdf (1.51 MB)