Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

SAOB. En jubileumsbok

Saob Flexiband Framsida

Ty åligger äfven Academien att utarbeta en Svensk ordabok och Gramatica, jemte sådana Afhandlingar som bidraga Kunna till stadga och befordran af god Smak.

Så lyder paragraf 23 i Svenska Akademiens stadgebok från 1786. Instiftaren, Gustaf III, gav alltså Akademien i uppdrag att utarbeta en ordbok över svenska språket. Resultatet blev en historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från Gustav Vasas tid till våra dagar. Det dröjde dock till sent 1800-tal innan arbetet kom i gång på allvar. Då tillsattes en ordboksredaktion i Lund som under de följande 140 åren träget arbetade sig genom hela alfabetet, från A till Ö. Svenska Akademiens ordbok, oftast förkortat SAOB, kom den att kallas. 1898 publicerades det första bandet av SAOB och hösten 2023 nådde man fram till öxla – den allra sista ordboksartikeln i det avslutande trettionionde bandet. Därmed hade ett närmast oöverskådligt stort arbete från flera genera­tioner språkvetare vid ordboksredaktionen i Lund slutförts. Så har också projektets omfattning bara några få motsvarigheter i världen.

Den här jubileumsboken, i form av en antologi med bidrag från såväl akademi­ledamöter och ordboksmedarbetare som ordboksläsare, undersöker SAOB och dess betydelse för svenska språket. Bland skriben­terna återfinns ledamöterna Jila Mossaed och Tomas Riad, liksom SAOB-fansen Sara Lövestam och Fredrik Lindström.

2024. 287 s., MJUKBAND. ISBN 978-91-1-313587-8