Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Olof Kåhrström
Nobelbibliotekets äldre boksamling.
Några nedslag i Palmstedtsalens bokskåp

Nobelbibliotekets Ñldre boksamling Image94.jpg

Vid sidan av resterna av det bibliotek Svenska Akademien innehade under 1800-talet inrymmer Palmstedtsalen i Börshusets källare i Gamla stan det som brukar benämnas Nobelbibliotekets äldre boksamling. Den består i huvudsak av 1700-talslitteratur, men där ingår även böcker från 1600-talet och något enstaka 1500-talsverk. Ett stort intresse för svensk dramatisk litteratur är tydligt, men även andra språk är representerade. Samlingen omfattar vitterhet, språkvetenskap, litteraturhistoria, filosofi och historia.

2015. 58 s., häftad. ISBN 978-91-760-96758. Behovstryck.