Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO)

Svensk ordbok ger en ingående beskrivning av den moderna svenskans ordförråd med tyngdpunkten på ordens betydelse och användning. Ordboken är avsedd att användas som ett hjälpmedel både för att förstå orden i en text och för att själv skriva en text. Svensk ordbok innehåller ca 65 000 uppslagsord och sammanlagt över 100 000 betydelsebeskrivningar. Ordens användning beskrivs med hjälp av konstruktionsuppgifter och rikligt med exempel. Utöver detta har ordboken en historisk dimension genom att den ger uppgifter om ordens ursprung och första belägg. Svensk ordbok har utkommit i två upplagor, 2009 och 2021. Den senare laddas ner som app eller nås via Svenska Akademiens ordboksportal, svenska.se. Mer information här »

2009. 3 782 s., hårdband. ISBN 978-91-1-302267-3. (Två volymer i box.)
Distr.: Norstedts
2021. https://www.gu.se/svenska-spraket/svensk-ordbok