Svenska Akademiens logotyp

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO)

Ordboken är gratis tillgänglig som appar för iOS och Android samt på Svenska Akademiens ordboksportal, svenska.se

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) är en beskrivning av modern svenska med tyngdpunkt på ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter.

Den andra upplagan av SO utgavs av Svenska Akademien 2021. Liksom den första upplagan från 2009 är den andra upplagan utarbetad vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Ordboken bygger på den lexikaliska databas som har skapats och vidareutvecklas vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.

Ordboken innehåller närmare 65 000 uppslagsord, och i ordboksartiklarna finner man bl.a. följande typer av upplysningar:

 • stavning
 • böjning
 • ordklass
 • uttalsuppgifter och inläst uttal
 • betydelsebeskrivning
 • formell kommentar
 • stilnivå och bruklighet
 • betydelserelationer
 • kollokationer
 • konstruktioner
 • språkexempel
 • idiom
 • ordhistoria
 • verbalsubstantiv
 • sentenser.

I första hand vänder sig SO till personer med svenska som modersmål och svenskinlärare på avancerad nivå. Tanken är att ordboken ska fungera som ett hjälpmedel för att förstå orden i en text, för att skriva en löpande text och för att få upplysning om ordens härkomst.

Apparna är utgivna av Svenska Akademien, och de är utvecklade av Wang.se i samarbete med forskargruppen vid Göteborgs universitet. Rättstavningshjälpen i apparna och på svenska.se är baserad på algoritmer från Oribi AB.

Läs mer om Svensk ordbok på webbplatsen för Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet »

Läs mer om sökfunktioner i SO på svenska.se »

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) som appar:
App Store
Google Play