Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Per Wästberg
Gustaf Adolf Lysholm – diktare, drömmare, servitör

Lysholm 130Den idag alltför bortglömde Stockholmsskildraren Gustaf Adolf Lysholm (1909–89) var en romantiker med osedvanlig förmåga att levandegöra det förflutna. Han förblev den ensamme flanören som skydde kulturvimmel och samtidsdebatt. Som homosexuell kände han ett utanförskap och som eskapist och idylliker mötte han ringa förståelse. Han försörjde sig livet igenom som servitör, på Svenska Amerika Linien och på en rad Stockholmsrestauranger. Utifrån en nära vänskap porträtterar Per Wästberg ett förbisett diktaröde.

2013. 472 s., hårdband. ISBN 978-91-1-305917-4. Distr.: Norstedts.