Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

O Viktor RydbergFredrik Böök satte Viktor Rydberg (1828−95) högst bland alla svenska författare, vilket kan ha varit ett skäl till att han dröjde med att ta sig an denna minnesteckning. Ett annat skäl kan ha varit hans ambition att inte bara beskriva Rydbergs liv och verk på ett allmänt plan utan också göra rättvisa åt hans tankevärld – filosofiskt, politiskt och religiöst. Följden blev att arbetet inte var slutfört vid Bööks frånfälle 1961. När texten nu 60 år senare publiceras för första gången framstår den som en både inkännande och insiktsfull teckning av en pionjärgestalt inom vår litteratur.
Inledning av Svante Nordin.
2022. 227 s., mjukband. isbn 978-91-1-312626-5