Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Sv Ak Stadgar 2023

Svenska Akademiens stadgar tillkom 1786 genom stiftaren kung Gustaf II:s försorg för att dess verksamhet skulle få en stabil inriktning över lång tid. I denna tredje upplaga redovisas de förändringar i stadgarna som beslutades åren 2018 och 2019 och som avser paragraferna 11 a, 20 och 21. Den nya upplagan har också utökats med dels en inledning om stadgarnas rättsliga bakgrund och juridiska kommentarer till de olika paragraferna av Eric M. Runesson, dels en inledning om stadgarnas texthistoria och löpande språkliga förklaringar till texten av Bo Svensén.

Läs som pdf »