Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Bo Svensén
De Aderton. Svenska Akademiens ledamöter under 225 år

De Aderton är en biografisk uppslagsbok över Svenska Akademiens samtliga 186 ledamöter från instiftandet 1786 till våra dagar. Biografierna är grupperade i stolsordning och åtföljs av porträttbilder. En utförlig inledning redovisar generella drag och utvecklingslinjer när det gäller Akademiens sammansättning genom åren. Ett alfabetiskt ledamotsregister gör boken lättare att hitta i. De Aderton , som utkom första gången 1992, blev inför Akademiens 225-årsjubileum väsentligt uppdaterad med avseende på såväl innehållet som bildmaterialet och den grafiska formen.

2011. 267 s., mjukband. ISBN 978-91-1-303767-7. Distr.: Norstedts.