Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Vilhelm Ekelund: Samlade dikter I–II

Vilhelm Ekelund (1880–1949) är en av det svenska 1900-talets viktigaste författare, dels som poet, dels som essäist och aforistiker. Han är den fria versens och det intensiva själsuttryckets pionjär i Sverige och blev en inspirationskälla för modernismens författare. Detta är den första kompletta utgåvan av Ekelunds lyriska författarskap i tydlig kronologisk följd, från de första försöken i tidningar och tidskrifter vid sexton års ålder till de postumt publicerade fragmenten, och utgör en värdig presentation av en stor och levande lyrisk insats. 

Introduktion av Katarina Frostenson. Textredigering,
kommentarer och ordförklaringar av Jonas Ellerström. 

Del I: 2004. 288 s., hårdband. ISBN 978-91-7353-007-1. 
Del II: 2004. 345 s., hårdband. ISBN 978-91-7353-008-8.

Ladda ner; Vilhelm Ekelund: Samlade dikter I-II.
Download vilhelm_ekelund_1.pdf (1.48 MB)
Download vilhelm_ekelund_2.pdf (1.52 MB)