Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Om det sköna. Konstfilosofiska studier av tre akademiledamöter

Till valspråk för Svenska Akademien valde Gustaf III det skenbart enkla »Snille och Smak«. Vad dessa två begrepp rättast innebär har dock oupphörligt dryftats alltsedan Akademien instiftades 1786. Skärskådandet av snillet och smaken har, av flera av Akademiens ledamöter, skett mot bakgrund av 1700-talets omvälvningar inom konstfilosofin och den moderna estetikens upprinnelse. I boken Om det sköna presenteras tre ledamöters studier av snillets och smakens och därmed också av konstens och skönhetens själva betingelser.

Inledning av Lotta Lotass.

2015. 156 s., mjukband. ISBN 978-91-7353-792-6.