Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Erik Gustaf Geijer: Dikter

Erik Gustaf Geijer (1784–1847) hör till våra mest bekanta men samtidigt mest bortglömda författare. Bakom några säkra antologinummer döljer sig ett varierat poetiskt författarskap. I ungdomen blev han känd som götisk poet med dikter som »Vikingen«, »Odalbonden« och »Manhem«. Senare diktade han mest i litet format för familje- och vänkretsen. Denna utgåva omfattar inte bara de kända dikterna i Geijers eget urval Skaldestycken (1835) utan också hans övriga bevarade tryckta och otryckta lyriska diktning. 

Introduktion av Torgny Segerstedt. Kommentarer och ordförklaringar av Carina Burman och Lars Burman. 

1999. 283 s., hårdband. ISBN 978-91-7486-802-9.

Ladda ner; Erik Gustaf Geijer: Dikter.
Download erik_gustaf_geijer.pdf (1.44 MB)