Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Jonas Ellerström
Rainer Maria Rilke och James Joyce.
Två specialsamlingar i Svenska Akademiens Nobelbibliotek

Två av Nobelbibliotekets fåtaliga specialsamlingar presenteras i denna skrift. Båda samlingarna innehåller ett antal intressanta originalutgåvor, men det är ändå helheterna i samlingarna som gör dem spännande. Ett par av modernismens portalgestalter får fasetter lagda till sina verks historia genom de böcker som konstnären Tora Vega Holmström och departementssekreteraren och kritikern Gösta Forsström samlade under sina liv.

2014. 48 s., häftad. ISBN 978-91-7609-187-6. Behovstryck.