Nobelpriset

Nobelpriset i litteratur utgår ur en fond som bildats av Alfred Nobels efterlämnade förmögenhet. Fonden förvaltas av Nobelstiftelsen och Svenska Akademien har uppdraget att utse en pristagare.

Nobelpriset i litteratur år 2021 tilldelas romanförfattaren Abdulrazak Gurnah, född på Zanzibar och verksam i England,

för att kompromisslöst och med stor medkänsla ha genomlyst kolonialismens verkningar och flyktingens öde i klyftan mellan kulturer och kontinenter”.

Ständige sekreteraren

Nobelpriset i litteratur 2021: Abdulrazak Gurnah »
The Nobel Prize in Literature 2021: Abdulrazak Gurnah »

Läs mer på www.nobelprize.org

Nedan: Samtal om årets pristagare med Anders Olsson och Ellen Mattson från Nobelkommittén. Intervjuare: Carin Klaesson, Nobelprismuseet. Uppläsare: Robert Fux.

Copyright: Nobel Prize Museum 2021

 

Nobelpriset i litteratur

Uppgiften att utse pristagare anförtrodde Nobel i sitt testamente åt Svenska Akademien. Det första Nobelpriset utdelades 1901.

Berättigade att föreslå pristagare är Akademiens ledamöter, ledamöter av andra akademier och samfund med likartade uppgifter, professorer i litterära och språkliga ämnen, tidigare litterära Nobelpristagare samt ordförande i författarorganisationer som är representativa för sitt lands skönlitterära alstring.

Förslag till årets pristagare skall ha inkommit skriftligen till Nobelkommittén senast den 31 januari. Förslagsskrivelsen skall vara undertecknad av förslagsställaren och kan inte skickas via e-post. Förslaget bör, men måste inte, åtföljas av en motivering. Det går inte att föreslå sig själv som kandidat, dvs. Nobelpriset kan inte sökas. Varje år brukar det inkomma ungefär 300 förslag.

Under våren bearbetas förslagen av Nobelkommittén. I april fastställer Akademien en preliminär kandidatlista omfattande ca 20 namn, och inför Akademiens sommaruppehåll brukar kandidatlistan vara reducerad till cirka fem namn.

I oktober träffar Akademien sitt val. För att valet skall vara giltigt krävs att någon kandidat får mer än hälften av de avgivna rösterna.

Pristagaren får normalt sett mottaga priset (10 milj. kr. 2020) av Kungen i Stockholms konserthus på Nobeldagen den 10 december. Denna traditionella prisceremoni är dock inställd i år med anledning av covid-19.