Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens Nobelkommitté

 

Nobelkommittén består av följande ledamöter:

Anders Olsson (ordf.)

Ellen Mattson

Steve Sem-Sandberg

Anne Swärd

Anna-Karin Palm (adj.)

Mats Malm (adjungerad i egenskap av ständig sekreterare)