Svenska Akademiens logotyp

Nobelpristagare i litteratur

 • 2023
  Jon FosseNorge
  ”för hans nyskapande dramatik och prosa som ger röst åt det osägbara.”
 • 2022
  Annie ErnauxFrankrike
  ”för det mod och den kliniska skärpa varmed hon avtäcker det personliga minnets rötter, främlingskap och kollektiva ramar.”
 • 2021
  Abdulrazak GurnahStorbritannien (född i Zanzibar)
  ”för att kompromisslöst och med stor medkänsla ha genomlyst kolonialismens verkningar och flyktingens öde i klyftan mellan kulturer och kontinenter.”
 • 2020
  Louise GlückUSA
  ”för hennes omisskännliga poetiska röst, som med sträng skönhet gör den enskilda människans existens universell.”
 • 2019
  Peter HandkeÖsterrike
  ”för ett inflytelserikt författarskap som med stor språkkonst har utforskat periferin och människans konkreta erfarenhet”
 • 2018
  Olga TokarczukPolen
  ”för en berättarkonst som med encyklopedisk lust gestaltar gränsöverskridandet som livsform”
 • 2017
  Kazuo IshiguroStorbritannien (född i Japan)
  ”som i romaner med stark känslomässig verkan har blottat avgrunden under vår skenbara hemhörighet i världen”
 • 2016
  Bob DylanUSA
  ”som skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen”
 • 2015
  Svetlana AleksijevitjVitryssland
  ”för hennes mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid”
 • 2014
  Patrick ModianoFrankrike
  ”för den minneskonst varmed han frammanat de ogripbaraste levnadsöden och avtäckt ockupationsårens livsvärld”
 • 2013
  Alice MunroKanada
  ”den samtida novellkonstens mästare”
 • 2012
  Mo YanKina
  ”som med hallucinatorisk skärpa förenar saga, historia och samtid”
 • 2011
  Tomas TranströmerSverige
  ”för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga”
 • 2010
  Mario Vargas LlosaPeru
  ”för hans kartläggning av maktens strukturer och knivskarpa bilder av individens motstånd, revolt och nederlag”
 • 2009
  Herta MüllerTyskland (född i Rumänien)
  ”som med poesins förtätning och prosans saklighet tecknar hemlöshetens landskap”
 • 2008
  Jean-Marie Gustave Le ClézioFrankrike
  ”uppbrottets, det poetiska äventyrets och den sinnliga extasens författare, utforskare av en mänsklighet utanför och nedanför den härskande civilisationen”
 • 2007
  Doris LessingStorbritannien
  ”den kvinnliga erfarenhetens epiker, som med skepsis, hetta och visionär kraft har tagit en splittrad civilisation till granskning”
 • 2006
  Orhan PamukTurkiet
  ”som på spaning efter sin hemstads melankoliska själ har funnit nya sinnebilder för kulturernas strid och sammanflätning”
 • 2005
  Harold PinterStorbritannien
  ”som i sina dramer frilägger avgrunden under vardagspratet och bryter sig in i förtryckets slutna rum”
 • 2004
  Elfriede JelinekÖsterrike
  ”för hennes musikaliska flöde av röster och motröster i romaner och dramer som med enastående språklig lidelse blottar de sociala klichéernas absurditet och tvingande makt”
 • 2003
  J.M. CoetzeeSydafrika
  ”som i talrika förklädnader framställer utanförskapets överrumplande delaktighet”
 • 2002
  Imre KertészUngern
  ”för ett författarskap som hävdar den enskildes bräckliga erfarenhet mot historiens barbariska godtycke”
 • 2001
  V.S. NaipaulStorbritannien (född på Trinidad)
  ”för att ha förenat lyhört berättande och omutlig iakttagelse i verk som dömer oss att se den bortträngda historiens närvaro”
 • 2000
  Gao XingjianFrankrike (född i Kina)
  ”för ett verk av universell giltighet, bitter insikt och språklig sinnrikhet, som öppnat nya vägar för kinesisk romankonst och dramatik.”
 • 1999
  Günter GrassTyskland
  ”För att i muntert svarta fabler ha tecknat historiens glömda ansikte”
 • 1998
  José SaramagoPortugal
  ”som med liknelser burna av fantasi, medkänsla och ironi ständigt på nytt gör en undflyende verklighet gripbar”
 • 1997
  Dario FoItalien
  ”som i medeltida gycklares efterföljd gisslar makten och upprättar de utsattas värdighet”
 • 1996
  Wislawa SzymborskaPolen
  ”för en poesi som med ironisk precision låter det historiska och biologiska sammanhanget träda fram i fragment av mänsklig verklighet”
 • 1995
  Seamus HeaneyIrland
  ”för ett författarskap av lyrisk skönhet och etiskt djup, som lyfter fram vardagens mirakler och det levande förflutna”
 • 1994
  Kenzaburo OeJapan
  ”som med poetisk kraft skapar en imaginär värld, där liv och myt förtätas till en skakande bild av människans belägenhet i nutiden”
 • 1993
  Toni MorrisonUSA
  ”som genom en romankonst präglad av visionär kraft och poetisk pregnans levandegör en väsentlig sida av amerikansk verklighet”
 • 1992
  Derek WalcottSt. Lucia
  ”för en diktning med stor lyskraft, buren av en historisk vision som vuxit fram ur ett mångkulturellt engagemang”
 • 1991
  Nadine GordimerSydafrika
  ”som genom storartad episk diktning har - med Alfred Nobels ord - gjort mänskligheten den största nytta”
 • 1990
  Octavio PazMexiko
  ”för en lidelsefull diktning med vida horisonter, präglad av sinnlig intelligens och humanistisk integritet”
 • 1989
  Camilo José CelaSpanien
  ”för en rik och intensiv prosakonst, som med återhållen medkänsla gestaltar en utmanande vision av människans utsatthet”
 • 1988
  Naguib MahfouzEgypten
  ”som genom valörrika verk - ömsom skarpsynt verklighetsnära, ömsom suggestivt mångtydiga - har format en arabisk romankonst med allmänmänsklig giltighet”
 • 1987
  Joseph BrodskyUSA (född i Sovjetunionen)
  ”för ett vittfamnande författarskap, präglat av tankeskärpa och poetisk intensitet”
 • 1986
  Wole SoyinkaNigeria
  ”som i ett brett kulturellt perspektiv och med poetiska övertoner gestaltar tillvarons drama”
 • 1985
  Claude SimonFrankrike
  ”som i sina romaner förenar poetens och målarens skapande med ett fördjupat tidsmedvetande i skildringen av mänskliga villkor”
 • 1984
  Jaroslav SeifertTjeckoslovakien
  ”för hans poesi som med frisk sinnlighet och rik uppfinningsförmåga ger en befriande bild av mänsklig okuvlighet och mångfald”
 • 1983
  William GoldingStorbritannien
  ”för hans romaner som med den realistiska berättarkonstens åskådlighet och med mytens mångtydiga allmängiltighet belyser mänskliga villkor i dagens värld”
 • 1982
  Gabriel García MárquezColombia
  ”för hans romaner och noveller, där det fantastiska och det realistiska förenas i en rikt sammansatt diktvärld, som speglar en kontinents liv och konflikter”
 • 1981
  Elias CanettiStorbritannien (född i Bulgarien)
  ”för ett författarskap präglat av vid utblick, idérikedom och konstnärlig kraft”
 • 1980
  Czeslaw MiloszUSA och Polen (född i Litauen)
  ”som med kompromisslös klarsyn tolkar människans utsatthet i en värld av starka konflikter”
 • 1979
  Odysseus ElytisGrekland
  ”för hans poesi som mot bakgrund av grekisk tradition med sinnlig styrka och intellektuell klarsyn levandegör en modern människas kamp för frihet och skapande”
 • 1978
  Isaac Bashevis SingerUSA (född i Polen)
  ”för hans intensiva berättarkonst, som med rötter i en polsk-judisk berättartradition levandegör universella mänskliga villkor”
 • 1977
  Vicente AleixandreSpanien
  ”för en nyskapande diktning som belyser människans villkor i kosmos och i dagens samhälle samtidigt som den företräder mellankrigstidens stora förnyelse av den spanska poesins traditioner”
 • 1976
  Saul BellowUSA
  ”för den mänskliga förståelse och subtila kulturanalys, som förenas i hans verk”
 • 1975
  Eugenio MontaleItalien
  ”för hans särpräglade diktning som med stor konstnärlig känslighet tolkat humana värden i tecknet av en illusionsfri livssyn”
 • 1974
  Eyvind JohnsonSverige
  ”för en i länder och tider vittskådande berättarkonst i frihetens tjänst”
 • 1974
  Harry MartinsonSverige
  ”för ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos”
 • 1973
  Patrick WhiteAustralien
  ”för en episk och psykologisk berättarkonst som infört en ny världsdel i litteraturen”
 • 1972
  Heinrich BöllTyskland
  ”för en diktning som genom sin förening av tidshistorisk vidsyn och ömsint gestaltningsförmåga verkat förnyande inom tysk litteratur”
 • 1971
  Pablo NerudaChile
  ”för en poesi, som med verkan av en naturkraft levandegör en världsdels öden och drömmar”
 • 1970
  Alexander SolzjenitsynSovjetunionen
  ”för den etiska kraft varmed han fullföljt den ryska litteraturens omistliga traditioner”
 • 1969
  Samuel BeckettIrland
  ”för en diktning som i nya former för roman och drama ur nutidsmänniskans blottställdhet hämtar sin konstnärliga resning”
 • 1968
  Yasunari KawabataJapan
  ”för hans berättarkonst, som med fin känsla uttrycker japanskt väsen i dess egenart”
 • 1967
  Miguel Angel AsturiasGuatemala
  ”för hans färgstarka diktning med rötter i folklig egenart och indianska traditioner”
 • 1966
  Samuel AgnonIsrael
  ”för hans djupt karaktärsfulla berättarkonst med motiv från det judiska folkets liv”
 • 1966
  Nelly SachsSverige (född i Tyskland)
  ”för hennes framstående lyriska och dramatiska diktning, som med gripande styrka tolkar Israels öde”
 • 1965
  Michail SjolochovSovjetunionen
  ”för den konstnärliga kraft och ärlighet, varmed han i sitt Donska epos har gestaltat ett historiskt skede i ryska folkets liv”
 • 1964
  Jean-Paul SartreFrankrike
  ”för hans idérika författarskap, som genom sin frihetsanda och sanningssträvan har utövat ett vidsträckt inflytande i vår samtid”
 • 1963
  Giorgos SeferisGrekland
  ”för hans framstående lyriska diktning, inspirerad av djup känsla för den hellenska kulturvärlden”
 • 1962
  John SteinbeckUSA
  ”för hans på en gång realistiska och fantasifulla berättarkonst, utmärkt av medkännande humor och social skarpsyn”
 • 1961
  Ivo AndricJugoslavien
  ”för den episka kraft varmed han gestaltat motiv och öden ur sitt lands historia”
 • 1960
  Saint-John PerseFrankrike
  ”för den höga flykten och den bildskapande fantasien i hans diktning, som visionärt avspeglar tidsläget”
 • 1959
  Salvatore QuasimodoItalien
  ”för hans lyriska diktning, som med klassisk eld uttrycker samtidens tragiska livskänsla”
 • 1958
  Boris PasternakSovjetunionen
  ”för hans betydande insats såväl inom den samtida lyriken som på den stora ryska berättartraditionens område”
 • 1957
  Albert CamusFrankrike
  ”för hans betydelsefulla författarskap, som med skarpsynt allvar belyser mänskliga samvetsproblem i vår tid”
 • 1956
  Juan Ramón JiménezSpanien
  ”för hans lyriska diktning som på spanskt språk bildar ett föredöme av hög andlighet och konstnärlig renhet”
 • 1955
  Halldór Kiljan LaxnessIsland
  ”för hans målande epik, som förnyat den stora isländska berättarkonsten”
 • 1954
  Ernest HemingwayUSA
  ”för hans kraftfulla och inom nutida berättarkonst stilbildande mästerskap, senast ådagalagt i 'The Old Man and the Sea'”
 • 1953
  Winston ChurchillStorbritannien
  ”för hans mästerskap i historisk och biografisk framställning samt för den lysande talekonst, med vilken han framträtt som försvarare av höga mänskliga värden”
 • 1952
  François MauriacFrankrike
  ”för den genomträngande själskunskap och konstnärliga intensitet, varmed han i romanens form tolkat det mänskliga livsdramat”
 • 1951
  Pär LagerkvistSverige
  ”för den konstnärliga kraft och djupa självständighet, varmed han i sin diktning söker svar på människans eviga frågor”
 • 1950
  Bertrand RussellStorbritannien
  ”som ett erkännande åt hans mångsidiga och betydelsefulla författarskap, vari han framträtt som en humanitetens och tankefrihetens förkämpe”
 • 1949
  William FaulknerUSA
  ”för hans kraftfulla och självständigt konstnärliga insats i Amerikas nya romanlitteratur”
 • 1948
  Thomas Stearns EliotStorbritannien
  ”för hans märkliga insats som banbrytare inom nutida poesi”
 • 1947
  André GideFrankrike
  ”för hans vittomfattande och betydelsefulla författarskap, i vilket mänsklighetens frågor och villkor ha framställts med oförskräckt sanningskärlek och psykologisk skarpsyn”
 • 1946
  Hermann HesseSchweiz (född i Tyskland)
  ”för hans inspirerande författarskap, som i sin utveckling mot djärvhet och djup tillika företräder klassiska humanistideal och höga stilvärden”
 • 1945
  Gabriela MistralChile
  ”för den av mäktig känsla inspirerade lyrik, som gjort hennes diktarnamn till en symbol för hela den latinamerikanska världens ideella strävanden”
 • 1944
  Johannes V. JensenDanmark
  ”för den sällsynta kraften och frodigheten i hans diktarfantasi, förenad med vittfamnande intellektualitet och djärv, nyskapande stilkonst”
 • 1939
  Frans Eemil SillanpääFinland
  ”för den djupa uppfattning och den utsökta stilkonst, varmed han skildrat sitt hemlands allmogeliv och natur i deras inbördes sammanhang”
 • 1938
  Pearl BuckUSA
  ”för rika och äkta episka skildringar ur kinesiskt bondeliv och för biografiska mästerverk”
 • 1937
  Roger Martin du GardFrankrike
  ”för den konstnärliga kraft och sanning, varmed han i romanserien 'Les Thibault' har framställt mänskliga motsättningar och väsentliga sidor av samtida liv”
 • 1936
  Eugene O’NeillUSA
  ”för hans av kraft, ärlighet och stark känsla samt självständig, tragisk uppfattning präglade dramatik”
 • 1934
  Luigi PirandelloItalien
  ”för hans djärva och sinnrika nyskapelse av dramats och scenens konst”
 • 1933
  Ivan Bunin (statslös; född i Ryssland)Unknown
  ”för det stränga konstnärskap, varmed han företrätt den klassiskt ryska linjen i prosadiktningen”
 • 1932
  John GalsworthyStorbritannien
  ”för den förnäma skildringskonst, som i 'The Forsyte Saga' uppnått sitt högsta uttryck”
 • 1931
  Erik Axel KarlfeldtSverige
  ”Erik Axel Karlfeldts diktning”
 • 1930
  Sinclair LewisUSA
  ”för hans starka och levande skildringskonst, med typskapande förmåga, med kvickhet och humor”
 • 1929
  Thomas MannTyskland
  ”förnämligast för hans stora roman 'Buddenbrooks', vilken under årens lopp vunnit alltmer stadgat erkännande som ett av den samtida litteraturens klassiska verk”
 • 1928
  Sigrid UndsetNorge
  ”förnämligast för hennes mäktiga skildringar ur Nordens medeltida liv”
 • 1927
  Henri BergsonFrankrike
  ”som ett erkännande åt hans rika och livgivande idéer och den glänsande konst varmed de framburits”
 • 1926
  Grazia DeleddaItalien
  ”för hennes av hög idealitet burna författarskap, som med plastisk åskådlighet skildrat livet på hennes fäderneö och med djup och värme behandlat allmänt mänskliga problem”
 • 1925
  George Bernard ShawStorbritannien
  ”för hans av både idealitet och humanitet uppburna författarskap, vars friska satir ofta med sig förenar en egenartad poetisk skönhet”
 • 1924
  Wladyslaw ReymontPolen
  ”för hans stora nationalepos ’Bönderna’”
 • 1923
  William Butler YeatsIrland
  ”för hans ständigt besjälade diktning, som i den strängaste konstnärliga form ger uttryck åt ett folks anda”
 • 1922
  Jacinto BenaventeSpanien
  ”för det lyckliga sätt varpå han fullföljt den spanska dramatikens ärofulla traditioner”
 • 1921
  Anatole FranceFrankrike
  ”såsom ett erkännande av hans lysande författarverksamhet, präglad av ädel stilkonst, av vidhjärtad humanitet, av behag och franskt lynne”
 • 1920
  Knut HamsunNorge
  ”för hans monumentala verk ’Markens grøde’”
 • 1919
  Carl SpittelerSchweiz
  ”med särskild tanke på hans mäktiga epos ’Olympischer Frühling’”
 • 1917
  Karl GjellerupDanmark
  ”för hans mångsidigt rika och av höga ideal burna diktning. ”
 • 1917
  Henrik PontoppidanDanmark
  ”för hans fullödiga framställningar av nutida danskt liv”
 • 1916
  Verner von HeidenstamSverige
  ”såsom ett erkännande av hans betydelse som målsmannen för ett nytt skede i vår vitterhet”
 • 1915
  Romain RollandFrankrike
  ”såsom en hyllning åt den upphöjda idealismen i hans författarskap samt åt den medkänsla och den sanning med vilka han tecknat olika människotyper”
 • 1913
  Rabindranath TagoreIndien
  ”på grund av hans dikters djup och höga syftning samt den skönhet och friskhet, som på ett lysande sätt införlivat hans skaldeskap i dess egen engelska dräkt även med den västerländska vitterheten”
 • 1912
  Gerhart HauptmannTyskland
  ”förnämligast för hans rika, mångsidiga, framstående verksamhet inom den dramatiska diktningens område”
 • 1911
  Maurice MaeterlinckBelgien
  ”på grund av hans mångsidiga litterära verksamhet och särskilt hans dramatiska skapelser, som utmärka sig genom fantasirikedom och genom en poetisk idealitet, vilken, stundom i sagospelets slöjade form, röjer djup inlevelse samt på ett hemlighetsfullt sätt tilltalar läsarens känsla och aning”
 • 1910
  Paul HeyseTyskland
  ”såsom hyllningsgärd åt den fulländade och av ideal uppfattning präglade konstnärlighet han ådagalagt under en lång och betydande verksamhet såsom lyriker, dramaturg, romanförfattare och diktare av världsberömda noveller”
 • 1909
  Selma LagerlöfSverige
  ”på grund av den ädla idealitet, den fantasiens rikedom och den framställningens själfullhet, som prägla hennes diktning”
 • 1908
  Rudolf EuckenTyskland
  ”på grund av det sanningssökande allvar, den genomträngande tankekraft och vidsynthet, den värme och styrka i framställningen, varmed han i talrika arbeten hävdat och utvecklat en ideal världsåskådning”
 • 1907
  Rudyard KiplingStorbritannien
  ”i betraktande av den iakttagelseförmåga, den ursprungliga inbillningskraft samt den manliga styrka i uppfattning och skildringskonst, som utmärka denna världsberömde författares skapelser”
 • 1906
  Giosuè CarducciItalien
  ”i betraktande ej blott av hans rika lärdom och kritiska forskningar, utan främst som en hyllning åt den plastiska energi, den stilens friskhet och den lyriska styrka, som utmärka hans poetiska mästerverk”
 • 1905
  Henryk SienkiewiczPolen
  ”på grund av hans storartade förtjänster som episk författare”
 • 1904
  Frédéric MistralFrankrike
  ”med avseende fäst å det ursprungsfriska, snillrika och sant konstnärliga i hans diktning, som troget avspeglar hans hembygds natur och folkliv, samt å hans betydelsefulla verksamhet som provençalsk filolog”
 • 1904
  José EchegaraySpanien
  ”med avseende fäst å hans omfattande och snillrika författarskap, som på självständigt och originellt sätt återupplivat det spanska skådespelets stora traditioner”
 • 1903
  Bjørnstjerne BjørnsonNorge
  ”såsom en gärd av erkännande åt hans ädla, storartade och mångsidiga skaldeverksamhet, som alltid varit utmärkt på en gång av ingivelsens friskhet och av en sällsynt själsrenhet”
 • 1902
  Theodor MommsenTyskland
  ”nutidens störste levande mästare i den historiska framställningens konst, med särskilt fäst avseende å hans monumentala verk ’Römische Geschichte’”
 • 1901
  Sully PrudhommeFrankrike
  ”såsom ett erkännande av hans utmärkta, jämväl under senare år ådagalagda förtjänster som författare och särskilt av hans om hög idealitet, konstnärlig fulländning samt sällspord förening av hjärtats och snillets egenskaper vittnande diktning”