Svenska Akademiens logotyp

Nomineringsregler

Fjäderpenna Foto: Rickard L. Eriksson

Behöriga att nominera till Nobelpriset i litteratur är:

1) Ledamöter av Svenska Akademien samt av andra akademier, institutioner och samfund med jämförbara uppgifter runt om i världen.
2) Professorer i litterära och språkliga ämnen vid universitet och högskolor.
3) Tidigare litterära Nobelpristagare
4) Ordföranden i författarorganisationer som kan räknas som representativa för sitt lands skönlitterära alstring.

Det är inte tillåtet att offentliggöra sin nominering, ej heller att nominera sig själv. Nomineringslistan lyder en femtioårig sekretessgräns och kommer inte att publiceras tidigare än så.

Nomineringarna sänds via brev (ej e-post) till:

Svenska Akademiens Nobelkommitté
Svenska Akademien
Box 2118
103 13 Stockholm

Endast kuvert beaktas, paket öppnas ej.