Svenska Akademiens logotyp
Stol nr. 13

Anne Swärd

Författare
Invald 2019

Anne Swärd, vars romaner översatts till över tjugo språk, har ett stort internationellt engagemang och deltar återkommande i kulturutbyten och litterära evenemang runt om i världen.

Författaren Anne Swärd är född 1969 i Troedsberga, Skåne. Efter avslutad gymnasieexamen i Klippan, humanistisk linje, flyttade hon 1988 till Stockholm. Efter universitetsstudier i bland annat socialantropologi följde Konstfack, med inriktning på konstpedagogik och specialisering i fotografi och måleri. Där gjorde hon ett längre stipendieutbyte på Limerick School of Art and Design på Irland. Under sent 1990-tal vidtog en ettårig distanskurs i skrivande på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Därefter, 1999-2001, grundkurs och påbyggnadsutbildning på Författarskolan vid Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö. Hon har även varit verksam som konstlärare och kulturjournalist.

Sedan 1993 har hon varit bosatt på olika platser på Österlen, med några kortare uppehåll i Stockholm. Hon har även tillbringat längre vistelser och skrivsejourer utomlands, bland annat i New York, Aten, Rom, Paris och Berlin. 2017 flyttade Anne Swärd till en gård vid Fyledalen utanför Ystad.

Romandebuten begicks 2003 med Polarsommar, som nominerades till Augustpriset.

Romandebuten begicks 2003 med Polarsommar, som nominerades till Augustpriset. Redan med debuten – ett familjedrama kalejdoskopiskt vinklat ur sex familjemedlemmars perspektiv – fick Swärd en internationell läsekrets, och hennes romaner har nu översatts till ett tjugotal språk.

Debuten följdes upp 2006 med Kvicksand. En mångbottnad samhällskritisk framtidsdystopi baserad i Köpenhamn, med de personliga levnadsödena i centrum. För denna erhöll hon det första, nyinstiftade Mare Kandre-priset.

2010 kom Till sista andetaget. Om denna tredje roman har sagts att den känsligt och kraftfullt pendlar mellan starka poler som kärvhet och skönhet, is och eld, nord och syd. Och samtidigt inte väjer för vad som sker i det tabubelagda gränslandet mellan berättelsens två unga huvudpersoner, vars djupa och hemliga gemenskap utsätts för skärskådande och ifrågasättande från omvärlden.

Akta dig för kärleken är titeln på den omnibus som 2015 gavs ut för att presentera alla romanerna i en och samma volym, med ett nyskrivet förord av författaren. Året därefter tilldelades Anne Swärd det första Helga-priset i Hjalmar Söderbergs anda. 

2017 publicerades romanen Vera, med handlingen förlagd till Frankrike, Polen och Sverige, före, under och efter andra världskriget. En kritikerrosad och mångfaldigt översatt roman om flykt och överlevnad, skuld och motstånd, vilken kom att innebära ett genombrott hos en stor och bred läsekrets.

År 2020 utkom hennes femte roman Jackie – en roman om kärlek, besatthet och överlevnad.

Vid sidan av romanskrivandet har Anne Swärd också publicerat noveller i ett flertal dagstidningar, litteraturtidskrifter och antologier. Därtill kulturjournalistik med tyngdpunkt på litterära ämnen, ofta med ett internationellt perspektiv.

Just internationella sammanhang är ett utpräglat intressefält. Översättningarna av hennes böcker har inneburit många chanser till kulturutbyten och tillfällen att få vara med och förmedla svensk litteratur utomlands. Hon har deltagit i översättarseminarier, litteraturfestivaler, bokmässor, paneldebatter kring litterära och samtidsrelaterade frågor, jämte andra internationella kulturevenemang och universitetsarrangemang i Europa, USA, Kina, Nordafrika och Latinamerika, på initiativ av Kulturrådet, Svenska Institutet, Nordiska Ministerrådet, EU, Svenska Ambassaden i de aktuella länderna, samt ett antal internationella litteraturorganisationer. Den globala utblicken är särskilt viktig för henne, att försöka delta i och bidra till olika internationella och mångkulturella sammanhang. 

År 2019 efterträdde hon författaren Sara Stridsberg på stol nr 13 i Svenska Akademien och är sedan 2021 medlem i Nobelkommittén.

 

Selektiv bibliografi

Debut 2002 Stockholm, 2002

Polarsommar Stockholm, 2003

Kvicksand Stockholm, 2006

Till sista andetaget Stockholm, 2010

Noveller för världens barn Stockholm, 2010

I den nordiska litteraturens tjänst Stockholm, 2011

Akta dig för kärleken Stockholm, 2015

Vera Stockholm, 2017

Jackie Stockholm, 2020 

Länk till Libris