Svenska Akademiens logotyp

Svenska litteraturen

Till Gustaf III:s syfte med att instifta Svenska Akademien hörde att främja den svenska litteraturen. För att stimulera utvecklingen av svenska språkets litterära uttryck lät han bland annat anordna pristävlingar inom såväl skaldekonst som talekonst. Tanken var att framstående talanger på detta vis skulle kunna upptäckas och den svenska litteraturen berikas med nya förebilder. Men Akademien fick också tidigt ta emot prisdonationer som inte föreskrev några tävlingar och medan tävlingsverksamheten under 1910-talet upphörde kom prisverksamheten att expandera, särskilt efter att Akademien vid offentliggörandet av Alfred Nobels testamente 1897 fick i uppdrag att utse Nobelpristagare i litteratur. I dag utser Akademien årligen ett 70-tal mottagare av priser och stipendier. Bland de årliga bidrag Akademien delar ut är dessutom en stor del riktade till litterära verksamheter runt om i landet.

Svenska Akademien har sedan 1980-talet anordnat litterära aftnar under rubriken Kvällar på Svenska Akademien och Nobelbiblioteket har anordnat olika föreläsningsserier om modern skönlitteratur, både för verksamma inom bokbranschen och för allmänheten.

Bland de digitala resurser Akademien finansierar eller på annat sätt bidrar till är Litteraturbanken.se flaggskeppet. Här tillgängliggörs en stor och växande mängd klassisk svensk litteratur digitalt. Den inrymmer även Litteraturkartan där man kan gå på såväl geografisk som historisk upptäcktsfärd i litteraturens tecken genom Bohuslän, Dalsland, Västergötland, Halland och Blekinge.

Akademien har också en omfattande egen bokutgivning. Utöver ordböcker och andra böcker om svenska språket har man alltid låtit trycka sina viktigaste texter från det gångna året, i en serie kallad Svenska Akademiens handlingar. Därtill kommer utgivningsserierna Svenska klassiker och Minnesbiblioteket samt en rad andra produktioner – alltifrån småskrifter till praktverk.