Svenska Akademiens logotyp

Evenemang

Svenska Akademiens evenemangsverksamhet inkluderar konferenser, fortbildningsdagar och litterära kvällar av olika slag. Till det sistnämnda hör programserien Kvällar på Akademien »