Svenska Akademien

Svenska Akademien instiftades 1786 av Gustaf III. Dess syfte är enligt stadgarna att "arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet".

Svenska Akademien

Svenska Akademien är idag en mångsidigt verksam institution, som både vårdar arvet från det förgångna och är uppmärksam på nya strömningar i tiden. Akademien utser årligen mottagare av flera priser och stipendier. Eftersom antalet ledamöter är arton kallas Akademien även De Aderton. Svenska Akademiens valspråk är "Snille och smak".

Verksamheten idag

Idag arbetar Svenska Akademien inom en rad områden. Gemensamt för dessa är att de ska främja svenska språket. Verksamheten omfattar bland annat.

Nobelpriset i litteratur
Akademien har uppdraget enligt Alfred Nobels testamente att utse mottagare av Nobelpriset i litteratur.

Priser och stipendier
Akademien delar årligen ut ett stort antal priser och stipendier till bland annat författare, litteratur- och språkvetare, historiker, översättare, svensklärare, bibliotekarier och personer verksamma inom teatern. 

Nobelbiblioteket
Nobelbiblioteket är beläget i Börshuset och är ett instrument i Akademiens prisarbete. Samlingarna består huvudsakligen av skönlitterära verk samt litteratur- och språkvetenskapliga arbeten.

SAOB - Svenska Akademiens ordbok
SAOB är en historisk ordbok som beskriver all slags skriven svenska från 1521 till våra dagar. I SAOB ges förutom en detaljerad och noggrann behandling av ordens betydelser även en redogörelse för ordens stavning, uttal och böjning. Utöver detta får läsaren även en kortfattad etymologi, dvs. beskrivning av ordens historia och ursprung.

SAOL - Svenska Akademiens ordlista
SAOL är den allmänt vedertagna normen för stavning, uttal och böjning av svenska ord. Första upplagan kom 1874, den senaste i april 2015. Ordlistan är gratis tillgänglig som appar för iOS och Android samt på Svenska Akademiens ordboksportal, svenska.se.

SO - Svensk ordbok
Den första upplagan av SO utkom 2009, och den andra publicerades 2021. Ordboken innehåller cirka 65 000 uppslagsord, och beskrivningarna av ordens betydelser illustreras med rikliga exempel. Ordboken är gratis tillgänglig som appar för iOS och Android samt på Svenska Akademiens ordboksportal, svenska.se.

Publikationer
Svenska Akademien bedriver en omfattande publiceringsverksamhet inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Kvällar på Svenska Akademien
Detta är ett samlingsbegrepp på de publika kvällsarrangemang i Börssalen Svenska Akademien anordnar varje år. De första programmen under denna rubrik hölls redan på 1980-talet. Det är alltid fri entré och syftet är att erbjuda besökarna berikande kulturupplevelser.