Svenska Akademiens logotyp

Om Svenska Akademien

Ett samhälle med ett gemensamt, rikt och levande språk ökar människors möjligheter att samverka och utvecklas. Sammantaget vill Akademien verka för den skapande förmågan och det kritiska omdömet.