Sammankomster

Svenska Akademiens sammankomster är av två slag: offentliga (i Börssalen, inför publik) och enskilda (då ingen utomstående får närvara). Offentlig sammankomst hålls en gång om året, på Akademiens högtidsdag den 20 december. De enskilda sammankomsterna äger rum en gång i veckan, utom under juluppehållet och under sommarmånaderna då Akademien har ferier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessionsrummet där Svenska Akademiens ledamöter sammanträder vid de enskilda sammankomsterna.