Svenska Akademiens logotyp

Sammankomster

Svenska Akademiens ledamöter har i regel sammankomst en gång i veckan.

Sammankomsternas utformning

Svenska Akademiens sammankomster är av två slag: offentliga (i Börssalen, inför publik) och enskilda (då ingen utomstående får närvara). Offentlig sammankomst hålls en gång om året, på Akademiens högtidsdag den 20 december. De enskilda sammankomsterna äger rum en gång i veckan, utom under juluppehållet och under sommarmånaderna då Akademien har ferier.

Sammankomsternas syfte

Sammankomsterna är nödvändiga för att kunna stämma av arbetet och för att kunna fatta gemensamma beslut. Ofta innehåller de rapporteringar från Akademiens olika kommittéer och utskott, exempelvis Nobelkommittén, Språkkommittén och förvaltningsutskottet. Det är alltså under sammankomsterna Akademien tar beslut om mottagare av priser och stipendier, bokutgivningar och speciella satsningar av olika slag. Det är också då man tar beslut om inval av nya ledamöter. Årets avslutande sammankomst, Högtidssammankomsten, skiljer sig åt på flera sätt gentemot de enskilda sammankomsterna: den utgör en sammanfattning av hela arbetsåret, saknar diskussioner samt är offentlig. Dessutom är Akademiens beskyddare på plats och det är det enda tillfället under året då nyvalda ledamöter kan ta sina inträden.