Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens arkiv

Svenska Akademiens samlingar av historiska arkiv består av Akademiens eget arkiv, Nobelarkivet och åtskilliga personarkiv efter ledamöter. Arkiven är privata men merparten av handlingarna är, efter tillstånd och utgången sekretessgräns, tillgängliga för forskning.

Forskarbesök sker efter överenskommelse och är i första hand anpassade till Nobelbibliotekets öppettider: Tisdag, onsdag, fredag kl. 13-16, torsdag kl. 17-18.30.

För kontakt, frågor och tidsbokning skriv till: arkiv@svenskaakademien.se