Svenska Akademiens logotyp

Personarkiv

Bild Personarkiv foto SAFoto: Svenska Akademien

I Svenska Akademiens samlingar finns förutom Akademiens eget arkiv även ett flertal personarkiv, främst efter egna ledamöter, bl.a. arkiven efter flera ständiga sekreterare. Arkiven består framför allt av brev, manuskript och dagböcker, men kan även innehålla annat material som tidningsurklipp och fotografier. Här finns även arkiv och enstaka handlingar efter personer som inte varit ledamöter, men som på annat sätt haft samröre med Akademien. Också handlingar och arkivfragment med mer oklar koppling till Svenska Akademien har under åren erhållits genom donationer och inköp.

För personarkiv gäller särskilda regler om tillgänglighet, enligt vad som överenskommits med donatorn. Vissa arkiv är inte heller omedelbart tillgängliga då de ännu inte är uppordnade.

Personarkiv efter enskilda ledamöter och andra:

Bernard von Beskow

Kjell Espmark

Lars Forssell

Anders Grafström

Alfred Jensen

Ture Johannisson

Ulf Linde

Henry Olsson

Gunnel Vallquist

Per Wästberg

Anders Österling