Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens Nobelarkiv

I Nobelarkivet förvaras Svenska Akademiens Nobelkommittés arbetsdokument, såsom listor med namn på föreslagna kandidater samt även uppgifter om förslagsställare. Hit hör även utlåtanden, såväl av kommitténs egna medlemmar som expertutlåtanden. För Nobelarkivet gäller den femtioåriga sekretess som föreskrivs i Nobelstiftelsens grundstadgar och som gäller för alla prisutdelande institutioner. För mer information om Nobelarkivet, exempelvis för att få ta del av Nobelkommitténs utlåtande och andra handlingar, skriv till: arkiv@svenskaakademien.se