Svenska Akademiens logotyp
Neruda 13228 Portrait Mini 2x
Foto: Nobelstiftelsens arkiv

Nobelarkivet 1971

1971 års Nobelpris i litteratur tilldelades den chilenske poeten Pablo Neruda "för en poesi, som med verkan av en naturkraft levandegör en världsdels öden och drömmar”. Svenska Akademien publicerar här förteckningen över förslag till Nobelpriset i litteratur 1971. Förteckningen, som varit sekretessbelagd i femtio år, innehåller namn på föreslagna kandidater, samt även uppgifter om förslagsställare.

1971 års förslagslista »

För mer information om Nobelarkivet 1971, exempelvis för att få ta del av Nobelkommitténs utlåtande och andra handlingar, skriv till: arkiv@svenskaakademien.se