Svenska Akademiens logotyp
Samuel Beckett Beskuren

Nobelarkivet 1969

Estragon: Kom så går vi.
Vladimir: Det kan vi inte.
Estragon: Varför det?
Vladimir: Vi väntar på Godot.

Nobelpriset i litteratur år 1969 tilldelades författaren Samuel Beckett med motiveringen "för en diktning som i nya former för roman och drama ur nutidsmänniskans blottställdhet hämtar sin konstnärliga resning”.

Svenska Akademien publicerar här förteckningen över förslag till Nobelpriset i litteratur 1969. Förteckningen, som varit sekretessbelagd i femtio år, innehåller namn på föreslagna kandidater, samt även uppgifter om förslagsställare. Den är sammanställd av Nobelkommitténs dåvarande sekreterare, Nobelbibliotekarie Anders Ryberg.

1969 års förslagslista »

Till digital utställning om Samuel Beckett »

Frågor ställs till: arkiv@svenskaakademien.se.