Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens arkiv

 

Stadgar (2) Foto Sa
Foto: Svenska Akademien

Handlingarna som återfinns i Svenska Akademiens egna arkiv speglar verksamheten från 1786 och framåt. Här finns förutom protokollen från sammankomsterna, vilka av tradition ska vara skrivna för hand, bland annat också korrespondens, tävlingsskrifter och grunddokumenten från Akademiens instiftande.

 

Arkivforskare Foto Sa
Foto: Svenska Akademien