Belöningar ur Akademiens egna medel

20 dec 2016

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut sex belöningar på 60 000 kronor vardera till Lena Andersson, Louise von Bergen, Elisabeth Mansén, Erika Sausverde, Sinikka Segerståhl och Brutus Östling.

Lena Andersson är författare och journalist, född 1970 och bosatt i Stockholm. Efter en fil.kand. har hon studerat bland annat vid Poppius journalistskola. Hon medverkar regelbundet med krönikor bland annat i Dagens Nyheter. Debuten kom 1970 med Var det bra så? och på senare år har hon givit ut Egenmäktigt förfarande 2013 och Utan personligt ansvar 2014. Hon medverkar även i radio i programmet Allvarligt talat, där hennes texter också kommit ut i bokform.

Louise von Bergen är litteraturvetare och översättare, född 1940 och bosatt i Montevideo i Uruguay. Hon blev fil.dr i litteraturvetenskap 2006 med avhandlingen Nordisk teater i Montevideo och är lektor i nordisk litteratur vid universitetet i Montevideo. Genom undervisning i svenska språket har hon hjälpt barn och ungdomar till familjer, som återvänt till Uruguay från Sverige efter diktaturens fall, att behålla sin tvåkulturella tillhörighet. Hon är även verksam som föreläsare.

Elisabeth Mansén är idé- och lärdomshistoriker, född 1954 och bosatt i Lund och Stockholm. Hon blev fil.dr 1993 och professor i idé- och lärdomshistoria först vid Lunds universitet och sedan vid Stockholms universitet. Hon har varit redaktör för flera vetenskapliga utgåvor och även översatt författare som Joyce Carol Oates, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde och Virginia Woolf. Bland egna verk märks bland andra Sveriges historia 1721-1830, som utkom 2011.

Erika Sausverde är språkvetare, född 1959 och bosatt i Vilnius i Litauen. Hon blev fil.dr 1987 och är idag professor vid Centrum för nordiska studier vid Vilnius universitet, en institution hon grundade 1991 under namnet Skandinaviska institutionen vid Vilnius universitet. Erika Sausverde har givit ut flera skrifter bland annat ett svenskt-litauiskt lexikon 2012.

Sinikka Segerståhl är språkvetare, bosatt i Kyrkslätt i Finland. Hon blev fil.dr 2011 vid Helsingfors universitet med avhandlingen Vaggvisor i Kvevlax. Språkliga strukturer och konstruktioner och har även givit ut flera andra språkvetenskapliga texter. Hennes intresseinriktning i forskningen rör språk och musik som grund för kulturell identitet.

Brutus Östling är bokförläggare och fotograf, född 1958 och bosatt i Höör. Han grundade bokförlaget Symposion 1981 och arbetar alltjämt som dess redaktör. Som naturfotograf är han främst inriktad på undervattensmotiv och fåglar. Han har varit redaktör för flera utgåvor inom det samhällsvetenskapliga området. Av egna verk under senare tid kan nämnas Konsten att fotografera fåglar och andra djur 2013, Bevingat magiska möten i fågelmarker 2015 och I starens tid 2015.