Belöningar ur Akademiens egna medel

20 dec 2013

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut sex belöningar på 60 000 kronor vardera till Urban Andersson, Tua Forsström, Vera Gancheva, Rose-Marie Nielsen, Per Wirtén och Kajsa Öberg Lindsten.

Urban Andersson är översättare och författare, född 1938 och bosatt i Solna. Han är fil. kand, har tjänstgjort som lärare och dessutom verkat som litteraturkritiker och TV-recensent. Sedan 1960-talet har han givit ut ett tiotal böcker. Den senaste, diktsamlingen Den andra natten, utkom tidigare i år. Som översättare har han framförallt arbetat med dansk och norsk litteratur.

Tua Forsström är poet, född 1947 och bosatt i Helsingfors. Studier i Finland och USA ledde fram till en fil.kand. 1972. Förutom kortare perioder som förlagsredaktör och litteraturkritiker har hon verkat som författare på heltid. Hon debuterade i början av 1970-talet och de senaste böckerna är diktsamlingarna Sånger 2006 och En kväll i oktober rodde jag ut på sjön 2012.

Vera Gancheva är författare, förläggare och översättare, född 1943 och bosatt i Sofia, Bulgarien. Hon är fil. dr i slavisk filologi och har även bedrivit studier i svenska vid Stockholms universitet. Hon har varit verksam vid Bulgariens nationalbibliotek och redaktör för flera litterära tidskrifter i Bulgarien. Vid Universitetet i Sofia undervisar hon i svenska. Hon har givit ut flera egna böcker och översatt ett stort antal svenska författare till bulgariska.

Rose-Marie Nielsen är översättare, född 1940 och bosatt i Göteborg. Hon har översatt ett stort antal författare från engelska till svenska bland andra Jane Austen, John Irving, Alice Munro, V. S. Naipaul, Amos Oz och Susan Sontag.

Per Wirtén är journalist och författare, född 1958 och bosatt i Huddinge. Han var tidigare chefredaktör för tidskriften Arena och skriver regelbundet för Expressen och Sydsvenska Dagbladet. Han har varit redaktör för flera utgåvor och skrivit ett tiotal egna böcker. De senaste var Där kommer jag från – kriget mot förorten 2010 och Herbert Tingstens sista dagar – berättelsen om ett liv 2013.

Kajsa Öberg Lindsten är översättare, född 1953 och bosatt i Göteborg. Hon har översatt ett stort antal verk från ryska och franska till svenska. Bland de författare hon arbetat med märks bland andra Svetlana Aleksievic, Hélène Carrère d’Encausse, Fjodor Dostojevskij, Andrej Platonov och Alain Touraine.