Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

9 maj 2022

Svenska Akademien har tilldelat Rebecca Alsberg Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium för år 2022. Stipendiebeloppet är på 100 000 kronor.

Rebecca Alsberg, född 1949 och bosatt i Stockholm, är översättare från engelska och norska. Till hennes mycket omfattande översättargärning hör författarskap som Virginia Woolf, Sylvia Plath, Janet Frame, Michael Cunningham, Don DeLillo och Jonathan Franzen. Därtill har hon introducerat Rachel Cusks Outline-trilogi för en svensk läsekrets, liksom samtliga delar av Karl Ove Knausgårds Min kamp. Hon tilldelades 2021 års Elsa Thulin-pris av Sveriges Författarförbund.

Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium utgår ur Stiftelsen Eric och Ingrid Lilliehööks fond och skall växelvis tilldelas författare, översättare och bibliotekarier. De senaste årens mottagare har varit Mikael Johansson (2017), Linnea Axelsson (2018), Erik Carlquist (2019), Lena Biörnstad Wranne (2020) och Torbjörn Flygt (2021).

Kontakt: Louise Hedberg, kansliansvarig, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08 – 555 125 02

Om Akademiens priser »