Extra pris

7 jun 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bo Utas ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Bo Utas är född 1938 och blev fil.dr 1973. Han var tidigare professor i iranska språk vid Uppsala universitet och hade som ung forskare bland annat inspirerats av den välkände orientalisten H.S. Nyberg. 

Bo Utas har översatt såväl persiska klassiker som moderna iranska författare till svenska. Han har nyligen givit ut två volymer med översättningar av och essäer om persisk litteratur samlade i Den persiska litteraturen. Idag är han verksam vid The Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala.