Extra pris

18 apr 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Kurt Mälarstedt ett extra pris på 80 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Kurt Mälarstedt är journalist och författare, född 1939 och bosatt i Stockholm. Han blev fil. kand. i bland annat litteraturvetenskap innan han 1963 blev anställd på Dagens Nyheter, där han sedan kom att stanna under sin yrkesverksamma tid. Under sin journalisttid arbetade han bland annat som tidningens utrikeskorrespondent i Washington och London. Han tilldelades Guldpennan 2008.

Verk:
Ett liv på egna villkor – om Maria von Platen. 2006
Foto Hammarskiöld – tiden och ljuset. 2008
Jan Troell – regi, foto, klippning. 2011