Extra pris

29 apr 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ikuo Shimizu ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Ikuo Shimizu är språkvetare, född 1950 och bosatt i Osaka, Japan. Han har bedrivit studier i nordiska språk vid Uppsala universitet och sedan verkat vid universitetet i Osaka som professor i skandinavistik. I flera sammanhang har han arbetat med olika former av kulturutbyte mellan Sverige och Japan och han har även deltagit i flera kultursamarbeten mellan länderna. Ikuo Shimizu har skrivit ett antal språkvetenskapliga verk.