Extra pris

7 jun 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Viveca Melander ett extra pris på 75 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Viveca Melander är översättare och författare, född 1945 och bosatt i Stockholm. Redan 1970 var hon medförfattare till en lärobok i italienska. Översättarverksamheten har i främsta rummet varit inriktad på italiensk litteratur som hon översatt till svenska men hon har även arbetat med franska verk. Bland de författare hon översatt märks till exempel Alessandro Baricco, Italo Calvino, Paola Capriolo, Fleur Jaeggy, Erri De Luca, Curzio Malaparte, Margaret Mazzantini och Antonio Tabucchi. Tillsammans med Cecilia Huldt har hon även översatt ett urval brev och skrifter av Drottning Kristina.