Extra pris

23 nov 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ola Wong ett extra pris på 60 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Ola Wong är journalist, författare och Kinakännare. Han är född 1977 och har kinesiska rötter. Som journalist är han bland annat knuten till Svenska Dagbladet och var tidigare under en period vice ordförande i Shanghai Foreign Correspondents Club.

Bland de böcker Ola Wong skrivit märks t.ex. När tusen eldar slickar himlen. Kinas väg till framtiden 2007 och Pekingsyndromet – Kina, Makten, Pengarna 2014. Under senare tid har han initierat en debatt om museernas roll i Sverige, där han bland annat fokuserat på museernas uppdrag och relationen mellan kultur och politik.