Forskarstipendium ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse 2020

17 dec 2020

Svenska Akademien har under 2020 beslutat tilldela Matilda Amundsen Bergström, Tatjana Brandt, Anna Jungstrand, Anders Lindström, Richard Pleijel och Claes Wahlin Forskarstipendium ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse. Priset delas ut för att främja vetenskaplig forskning främst inom musik-, teater- och litteraturhistoria samt understödja undervisnings- och studieverksamhet särskilt inom musik, teater och litteratur och utgår ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse. Stipendiebeloppet är på 60 000 kronor per person.

Matilda Amundsen Bergström är filosofie doktor i litteraturvetenskap och verksam vid Köpenhamns universitet. Hennes doktorsavhandling heter Som en Sapfo. Publiceringsstrategier, självframställning och retorik hos tre tidigmoderna kvinnliga författare (2019).

Tatjana Brandt är författare, poet och filosofie doktor i litteraturvetenskap, bosatt i Helsingfors. Hennes senaste bok är essäsamlingen Fängslad (2017).

Anna Jungstrand är filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och arbetar som forskare och lärare. Hennes senaste bok heter Det dokumentära och litteraturen (2020).

Anders Lindström är filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Doktorsavhandlingen, Att skriva det grekiska (2020), diskuterar hur antik filosofi påverkat svensk modernism. Lindström är även musiker och medlem i rockbandet The Hellacopters.

Richard Pleijel är teologie doktor i Gamla testamentets exegetik vid Uppsala universitet och författare till boken Att riva Babels torn: Viveka Heyman som översättare av Gamla testamentet (2019).

Claes Wahlin är filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Avhandlingen heter Att anlita översättning – Chaucer, Dryden, Arnold, Pound (2020). Han är även verksam som frilansande litteratur- och scenkonstkritiker, huvudsakligen för Aftonbladets kulturredaktion.