Gerard Bonniers pris

20 dec 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Steve Sem-Sandberg Gerard Bonniers pris för år 2016. Priset utgår ur en fond, som genom Gerard Bonniers testamente 1988 donerades till Akademien, och skall tilldelas författare som är verksamma inom Akademiens intresseområde. De senaste årens mottagare av priset har varit 2012 P. C. Jersild, 2013 Tore Frängsmyr, 2014 Klaus-Jürgen Liedtke och 2015 Lars Svensson. Prisbeloppet är på 200 000 kr.

Steve Sem-Sandberg är författare, kritiker och översättare samt kännare av Östeuropa. Han är född 1958 och bosatt i Wien. Under tjugotalet år var han knuten till Svenska Dagbladet och har senare även verkat som kritiker på Dagens Nyheter. Som översättare har han bland annat arbetat med verk av John Berger, Thomas Hylland Eriksen, Jon Fosse och Edwin Muir.

Verk under senare år:
Härifrån till allmänningen. 2005
De fattiga i Łódz. 2009
Tre romaner. Samlingsutgåva av Theres, Allt förgängligt är bara en bild och Ravesbrück. 2011
De utvalda. 2014
Stormen. 2016