Karin Gierows pris

23 apr 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Styrbjörn Gustafsson och Inger Schuberth Karin Gierows pris för år 2009.

Priset, som instiftades 1976 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, skall utdelas för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst. Tidigare mottagare av priset har varit 2004 Karin Johannisson, 2005 Astley Nyhlén, 2006 Jonas Ellerström och Marita Jonsson, 2007 Jan Ling och MarieLouise Samuelsson samt 2008 Håkan Arvidsson och Björn Sandmark. Prisbeloppet är 80 000 kronor vardera.
 
 
Styrbjörn Gustafsson är förläggare, bosatt i Stockholm. Efter språk- och samhällsvetenskapliga studier verkade han bland annat som folkhögskollärare och under ett antal år vid SIDA. På 90-talet övertog han bokförlaget Tranan, som han sedan utvecklat under ett drygt decennium. Förlaget ger bland annat ut omfattande litteratur från tredje världen.
 
 
Inger Schuberth är historiker, född i Stockholm och sedan 30 år bosatt i Tyskland. Hon studerade först vid Stockholms universitet och blev sedan fil.dr 1979 i Bonn med en avhandling om Sverige och Tyskland under första världskriget. Hon har bland annat verkat som kulturattaché, föreläsare, lärare, utställningsarrangör och översättare. År 2008 utsågs hon till Årets Svenska Kvinna för hennes insatser att föra ut svensk historia och kultur i bland annat tysktalande länder. Inger Schuberths mångåriga forskning har lett fram till flera publikationer på tyska om Gustav II Adolf. Särskilt uppmärksammad blev Lützen – på spaning efter ett minne, som utkom 2007.