Kellgrenpriset

20 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Yvonne Hirdman Kellgrenpriset för år 2005.

Priset, som instiftades 1979 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, utdelas för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde utan avseende på om mottagaren är eller icke är ledamot av Akademien. De senaste årens mottagare av priset har varit 2000 Sven Lindqvist, 2001 Göran Malmqvist, 2002 Sven-Eric Liedman, 2003 Thomas von Vegesack och 2004 Anders Bodegård. Prisbeloppet är 200 000 kronor.

Yvonne Hirdman är historiker, född 1943 och bosatt i Stockholm. Hon blev fil. dr i Stockholm 1974, var professor i kvinnohistoria vid Göteborgs universitet 1989–92 och är sedan 1996 adjungerad professor i historia vid Stockholms universitet. Sedan 1992 är hon också professor vid Arbetslivsinstitutet. Hon var ledamot av Maktutredningen 1985–90.

Verk (urval)
Sveriges kommunistiska parti 1939–1945. Diss., 1974
Vi bygger landet. Den svenska arbetarrörelsens historia från Per Götrek till Olof Palme, 1979. – 2, rev. uppl. 1990
Magfrågan. Mat som mål och medel. Stockholm 1870–1920, 1983
Att lägga livet till rätta. Studier i svensk folkhemspolitik, 1989. – 2 uppl. 2000
Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, 1992
Women – from possibility to problem? Gender conflict in the welfare state – the Swedish model, 1994
Påminnelser. Om kvinnors liv i Sverige (tills. m. Kristina Bohman och Maj Birgit Rörslett), 1995
Med kluven tunga. LO och genusordningen, 1998
Genus. Om det stabilas föränderliga former, 2001. –  2., rev. uppl. 2003

Redaktörskap
Maktens former, 1989
Kontrakt i kris. Om kvinnors plats i välfärdsstaten (tills. m. Gertrud Åström), 1992
Myrdal, Alva, ”Något kan man väl göra”. Texter 1932–1982 (tills. m. Cecilia Åse), 2002