Nobelpresskonferensen i litteratur

3 nov 2016

Svenska Akademien kan redan nu meddela att den Nobelpresskonferens, som brukar hållas med litteraturpristagaren på Akademien, kommer att utgå i år. Detta oberoende av om pristagaren kommer till Stockholm i december eller inte.