Ole och Ann-Marie Söderströms pris

18 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Nils Håkanson Ole och Ann-Marie Söderströms pris 2017. Priset instiftades 2011 och delas ut vart tredje år. De första mottagarna har varit 2011 Eva-Marie Liffner och 2014 Stefan Lindberg. Priset har tillkommit genom en donation till Akademien och skall tilldelas ”en författare av hög litterär förtjänst”. Prissumman är 45 000 kronor.

Nils Håkanson är författare, översättare och förläggare, född 1975. Han blev fil.dr 2012 i slaviska språk vid Uppsala universitet med avhandlingen Fönstret mot öster. Rysk skönlitteratur i svensk översättning 1797-2010. Som översättare har han bland annat översatt verk av Jemal Karchkhadze, Roman Sentjin och nu senast Männen i Kreml. Inifrån Putins hov av Michail Zygar.

Nils Håkanson är forskningsredaktör på Svenskt översättarlexikon och förläggare på Ruins förlag. Av egna verk kan nämnas Järnskallen 2015 och Ödmården 2017