Schückska priset

12 mar 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mats Malm Schückska priset 2010 på 100 000 kronor.

Priset utgår ur en av Akademien 1946 instiftad fond och avser att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap. De senaste årens mottagare av priset har varit 2005 Staffan Bergsten, 2006 Roland Lysell, 2007 Anders Olsson, 2008 Ingeborg Nordin Hennel och 2009 Beata Agrell.

Mats Malm är litteraturvetare, född 1964 och bosatt i Göteborg. Han blev fil. dr 1996 på avhandlingen Minervas äpple – om diktsyn, tolkning och bildspråk inom nordisk göticism. Han är professor vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och även föreståndare för Litteraturbanken. Mats Malm har gjort flera översättningar från isländska och varit redaktör för ett antal litteraturvetenskapliga utgåvor.

Verk:
Diktsyn och förväntad referens. 1600-talets pragmatiska och metafysiska aspekter på den fornnordiska poesin. 1993
Metafysik och pragmatism. Förhållningssätt till poesi och allegori inom 1600-talets göticism. 1996
Textens auktoritet. De första svenska romanernas villkor. 2001
Det liderliga språket. Poetisk ambivalens i svensk “barock”. 2004