Signe Ekblad-Eldhs pris

9 maj 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Majgull Axelsson Signe Ekblad-Eldhs pris för år 2016. Priset utgår ur en stiftelse, som i sin tur har en år 1960 donerad fond som grund, och skall tilldelas en framstående skönlitterär författare. De senaste årens mottagare av priset har varit 2012 Carl-Henning Wijkmark, 2013 Kristian Lundberg, 2014 Märta Tikkanen och 2015 Elsie Johansson. Prisbeloppet är 140 000 kronor.

Majgull Axelsson är författare, journalist och dramatiker, född 1947 och bosatt på Lidingö. Efter utbildning på Poppius Journalistskola har hon bland annat varit utredare på LO, informationssekreterare på UD och frilansande journalist och reporter.

Senare verk:
Aprilhäxan. 1997
Slumpvandring. 2000
En stad av slott. 2002
Den jag aldrig var. 2004
Is och vatten, vatten och is. 2008
Moderspassion. 2011
Jag heter inte Miriam. 2014