Signe Ekblad-Eldhs pris

30 maj 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Carl-Henning Wijkmark Signe Ekblad-Eldhs pris för år 2012.

Priset, som utgår ur en 1960 donerad fond, skall tilldelas en framstående skönlitterär författare. De senaste årens mottagare av priset har varit 2007 Lars Jakobsson, 2008 Theodor Kallifatides, 2009 Håkan Andersson, 2010 Staffan Söderblom och 2012 Sigrid Combüchen. Prisbeloppet är 125 000 kronor.

Carl-Henning Wijkmark är författare, litteraturkritiker och översättare, född 1934 och bosatt i Stockholm. Han blev fil.kand. 1957 i Lund och fil.lic. 1967 i Stockholm. Han har varit lärare vid Stockholms universitet och vid Statens bibliotekskola. Under långa perioder har han vistats i Tyskland och Frankrike.

Carl-Henning Wijkmark har översatt litteratur framförallt från tyska och franska. Bland författare han arbetat med märks Walter Benjamin, Henri Desroche och Friedrich Nietzsche. Han har skrivit ett stort antal artiklar under årens lopp i olika tidningar och tidskrifter.

Egna verk i urval:
Jägarna på Karin Hall. Roman, 1972
Den moderna döden – från människans slutskede. Drama, 1978
Sista dagar. Roman, 1986
Sweaborg. Drama, 1990
Dacapo. Roman, 1994
Den svarta väggen. Roman, 2002
Samtiden bakom oss – essäer och kommentarer. 2005
Stundande natten. Roman, 2007
Städernas svall. Tillsammans med Ulf Peter Hallberg, 2011