Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris

14 apr 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Karin Löfdahl och Rika Lesser Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris för år 2010.

Priset, som instiftades 1985, avser att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit 2005 Hans Blomqvist och Erik Ågren, 2006 Hans Björkegren och Cristina Lombardi, 2007 Silvia Airik-Priuhka och Eva Sjöstrand, 2008 Jean-Baptiste Brunet-Jailly och Peter Landelius samt 2009 Lena Grumbach och Magnus Hedlund. Prisbeloppet är 40 000 kronor vardera.

Karin Löfdahl är översättare och bibliotekarie, född 1935 och bosatt i Stocksund. Hon har periodvis även varit bosatt i Tyskland. Under många år har hon översatt ett stort antal tyskspråkiga författare till svenska.
Bland de författare Karin Löfdahl översatt märks till exempel Volker Braun, Ernst Toller och Irene Böhme. Under två decennier har hon översatt ett tiotal verk av Herta Müller. Karin Löfdahl har även givit ut egna verk om Tyskland.

Rika Lesser är poet och översättare, född 1953 och bosatt i Brooklyn, New York. Hon översätter från svenska och tyska till engelska. Bland de författare han översatt från svenska märks Gunnar Ekelöf, Göran Sonnevi, Claes Andersson, P.C. Jersild, Maria Gripe och Helena Dahlbäck.
Bland Rika Lessers egna verk kan nämnas diktsamlingarna All we need of hell 1995, Growing back 1997 och Questions of Love. New and Selected Poems 2008.