Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

17 mar 2016

Svenska Akademien har tilldelat Christina Svensson Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2016 med 40 000 kronor. Stipendiet, som instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 2012 Ola Holmgren, 2013 Lars Burman, 2014 Claes Ahlund och 2015 Magnus Bergh.

Christina Svensson är litteraturvetare, född 1945. Hon blev fil.dr 1987 på avhandlingen Anders Lidbeck och 1700-talets estetik. Fram till 1999 var Christina Svensson knuten till Lunds universitet. Efter några år som svensk lektor vid universitetet i Hamburg kom hon 2005 som universitetslektor till Göteborgs universitet.

Christina Svensson har bland annat varit redaktör för Esaias Tegnérs samlade dikter del 5, 6 och 7, som utkom på 1990-talet. På senare tid har hon givit ut Diktaren på dårhuset – om Esaias Tegnérs sjukdom och sjukdomsdiktning 2012 och i Tegnérsamfundets regi Två bröllop och tre begravningar. Något om Esaias Tegnérs tillfällesdiktning 2014.