Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

20 dec 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Håkan Andersson Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2016. Stipendiet utgår ur en stiftelsen, som bär Lena Vendelfelts namn, och instiftades 1981 av Erik Vendelfelt (1900–84) och hans maka Barbro (1915–2004). Stipendiet skall tilldelas diktare, som söker hävda och värna rent mänskliga värden. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2012 Susanna Alakoski, 2013 Marie Lundquist, 2014 Cilla Naumann och 2015 Ola Nilsson. Stipendiebeloppet är 60 000 kronor.

Håkan Andersson är författare, född 1945 och bosatt i Klintehamn på Gotland. Han var tidigare högstadielärare i bland annat svenska och engelska men är sedan 2008 författare på heltid. Bland hans produktion finns även flera facklitterära verk.

Verk:
Breven. 2004
Om en ensamstående herre. 2007
Den vita väggen. 2009
Ansatsernas bok. 2011
Det fanns en pojke. 2016