Svenska Akademiens bibliotekariepris 2006

27 apr 2006

Till mottagare av årets pris har utsetts Maria Ehrenberg, som är verksam som biblioteks- och kulturchef i Östra Göinge kommun.

Svenska Akademiens bibliotekariepris inrättades förra året och skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som har gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. 2005 års pristagare var Madeleine Bergmark. Prisbeloppet är 40 000 kronor.

Maria Ehrenberg är född 1961 och blev fil. dr. i Lund vid Litteraturvetenskapliga institutionen 2003.

Som bibliotekarie i Kristianstad arbetade Maria Ehrenberg med flera stora litterära projekt. Under fyra år i Östra Göinge har hon genomfört ett omfattande inventerings- och utvecklingsarbete gällande bibliotekets mediebestånd och förmedlingen av skönlitteratur. Maria Ehrenberg har utifrån en medveten litteratursyn inspirerat till nya arbetssätt och uppmuntrat till en högre ambition när det gäller urvalet av böcker utifrån en personlig och lokal kanon, men framför allt utifrån ett mer långsiktigt litteraturansvar, som kan vara förebildligt för andra folkbibliotek i landet.