Svenska Akademiens bibliotekariepris

15 maj 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gunnel Arvidson Nilsson sitt bibliotekariepris för 2014.

Priset, som inrättades 2005, skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. De senaste årens pristagare har varit 2010 Kerstin Danielsson, 2011 Krister Gustavsson, 2012 Nina Frid och 2013 Sara Hagström Andersson. Prisbeloppet är 50 000 kronor. Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni den 26 september i Svenska Akademiens monter under Bok & Bibliotek i Göteborg.

Gunnel Arvidson Nilsson är bibliotekarie, född 1947 och bosatt i Västerås. Hon är verksam vid Danderyds bibliotek, Mörby centrum, där hon även är platsansvarig. Tillsammans med sina medarbetare ordnar hon bokprat, bokfrukostar, författarbesök och bokcirklar för att utöka kunskapen om och känslan för skönlitteratur.

Gunnel Arvidson Nilsson får priset för att hon ”under en lång livsgärning varit en drivande och förnyande kraft som litteraturförmedlare, inte minst vad gäller den smalare kvalitetslitteraturen. I sitt arbete har hon på ett beundransvärt sätt stärkt bibliotekens roll som skönlitteraturens hemvist”.